Vann du på ditt startnummer?


Röda startnummer är vinster som ännu inte är uthämtade. Kontakta Inger på

inger.janchen@gmail.com eller telefon 0760-47 23 90 om du hade ett av dessa

rödmarkerade startnummer

Vinster som inte avhämtats senast den 30 september tillfaller arrangören